11. Itsensä hyväksymisestä ja omista

oikeukista (7)

1. Ihminen ei voi tuntea oloaan mukavaksi ilman omaa hyväksymistään. (Mark Twain/”Aug. Hepoaho”)


2. Ihmisen mieli on parhaimmillaan, kun hän on löytänyt itsensä.
(/”Aug. Hepoaho”)


3. Ole oma Itsesi.

Kenellä siihen olisikaan paremmat mahdollisuudet?

(/”Aug. Hepoaho”)


5. Omien oikeuksien luettelo

2. Minulla on oikeus ilmaista sekä kielteisiä että myönteisiä tunteitani.

1. Minulla on oikeus vastata kieltävästi pyyntöihin tai vaatimuksiin, joita en voi täyttää.

3. Minulla on oikeus muuttaa mieleni .

4. Minulla on oikeus tehdä virheitä ja olla epätäydellinen.

5. Minulla on oikeus toimia omien arvojeni ja moraalikäsitysteni mukaan.

6. Minulla on oikeus päättää omien asioideni tärkeysjärjestyksestä.

7. Minulla on oikeus odottaa muilta rehellisyyttä.

8. Minulla on oikeussanoa: ”En tiedä.”

9. Minulla on oikeus olla selittelemättä tai puolustelematta käytöstäni.

10. Minulla on oikeus olla sekaantumatta muiden asioihin.

11. Minulla on oikeus kaivat omaa aikaa tai tilaa.

12. Minulla on oikeus saada ystäviä ja viihtyä ihmisten seurassa.

13. Minulla on muuttua ja kasvaa.

14. Minulla on oikeus siihen, että muut kunnioittavat ja ottavat huomioon tarpeitani ja toiveitani.

15. Minulla on oikeus saada arvokasta ja kunnioittavaa kohtelua.

16. Minulla on oikeus olla onnellinen

(Edmund Bourne 1999/Katajainen, Lipponen, Litovaara: Voimavarat käyttöön)


6. Älä koskaan luule, että olet niin köyhä,

(Pirkko-Liisa Perttula: Aurinkoinen mieli)


7. Kunnioita itse itseäsi, jos haluat, että myös muut kunnioittavat sinua
. (Baltasar Gracián/Linta V.)

ettei sinulla ole mitään annettavaa.